Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562 11:21

งานธนาคารทองคำร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาดจัดกิจกรรมธนาคารทองคำเคลื่อนที่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:30 น. ณ ตลาดสดเทศบาล ในงานมีการรับซื้อขยะและจับฉลากแจกรางวัลมากมาย

วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 12:39

ชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่น (คะแนนสูงสุด) และรางวัล Best Boxing (สุดยอดมวยไทย) ชิงกัน 7 รุ่น มหาชนะชัยวิทยาคม มวยไทยสมัครเล่น ได้ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ครับ มวยสากลสมัครเล่น ได้ 2...

วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 12:32

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการทำสื่อให้แต่ละห้องเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562 12:28

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และการแสดงโครงงานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย

วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562 12:19

แสดงความยินดีกับเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 12:24

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมจัดอบรมตามโครงการวุฒิสภา สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการ ทั่วประเทศ

 
 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com