ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

จำนวนบุคลากรปีการศึกษา 2560

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยฐานะ/ตำแหน่ง

รวม (คน)

เชี่ยวชาญ

ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

ครู

ครูผู้ช่วย

อื่นๆ

บริหาร

-

5

-

-

-

-

5

ภาษาไทย

-

6

-

-

-

-

6

คณิตศาสตร์

-

3

3

3

1

-

10

วิทยาศาสตร์

-

9

-

1

2

-

12

สังคมศึกษา ฯ

2

4

-

1

1

-

8

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

2

-

-

1

-

3

ศิลปะ

-

-

2

-

-

-

2

การงานอาชีพฯ

-

9

-

1

1

-

11

ภาษาต่างประเทศ

-

7

1

1

3

-

12

พนักงานราชการ

-

-

-

-

-

3

3

บุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

-

-

3

3

ครูอัตราจ้าง

-

-

-

-

-

3

3

รวม

2

45

6

7

10

8

78

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097