ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

6

90

113

203

มัธยมศึกษาปีที่ 2

6

97

115

212

มัธยมศึกษาปีที่ 3

6

92

109

201

มัธยมศึกษาปีที่ 4

5

69

115

184

มัธยมศึกษาปีที่ 5

5

71

100

171

มัธยมศึกษาปีที่ 6

6

66

121

187

รวมทั้งหมด

34

485

673

1158

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097