ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Main Menu

Login Form

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

ฝ่ายบริหาร

นายสมเกียรติ เภานาง
นายสมเกียรติ เภานาง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นางนิพาภรณ์ กัลปดี
นางนิพาภรณ์ กัลปดี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นางนิพาภรณ์ กัลปดี
นางนิพาภรณ์ กัลปดี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ เภานาง
นายสมเกียรติ เภานาง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ