ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่น (คะแนนสูงสุด) และรางวัล Best Boxing (สุดยอดมวยไทย) ชิงกัน 7 รุ่น มหาชนะชัยวิทยาคม มวยไทยสมัครเล่น ได้ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ครับ มวยสากลสมัครเล่น ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ไปต่อที่ชัยภูมิ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

งานธนาคารทองคำร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาดจัดกิจกรรมธนาคารทองคำเคลื่อนที่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:30 น. ณ ตลาดสดเทศบาล ในงานมีการรับซื้อขยะและจับฉลากแจกรางวัลมากมาย ...

ชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่น (คะแนนสูงสุด) และรางวัล Best Boxing (สุดยอดมวยไทย) ชิงกัน 7 รุ่น มหาชนะชัยวิทยาคม มวยไทยสมัครเล่น ได้ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ครับ มวยสากลสมัครเล่น ได้ 2 เหรียญ...

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการทำสื่อให้แต่ละห้องเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และการแสดงโครงงานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย...

แสดงความยินดีกับเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิ...

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมจัดอบรมตามโครงการวุฒิสภา สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการ ทั่วประเทศ...

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยได้ทำบุญตักบาตรและมอบในประกาศแม่ดีเด่นของนักเรียนแต่ละห้องเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ...

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้ถ่ายรูปร่วมกับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2562...

 
 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com