Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

งานธนาคารทองคำร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาดจัดกิจกรรมธนาคารทองคำเคลื่อนที่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:30 น. ณ ตลาดสดเทศบาล ในงานมีการรับซื้อขยะและจับฉลากแจกรางวัลมากมาย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่น (คะแนนสูงสุด) และรางวัล Best Boxing (สุดยอดมวยไทย) ชิงกัน 7 รุ่น มหาชนะชัยวิทยาคม มวยไทยสมัครเล่น ได้ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ครับ มวยสากลสมัครเล่น ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ไปต่อที่ชัยภูมิ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และการแสดงโครงงานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย
ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, อยู่บนเวที และเด็ก
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการทำสื่อให้แต่ละห้องเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

แสดงความยินดีกับเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิ


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสนามบาสเก็ตบอล
ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562 11:21

งานธนาคารทองคำร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาดจัดกิจกรรมธนาคารทองคำเคลื่อนที่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:30 น. ณ ตลาดสดเทศบาล ในงานมีการรับซื้อขยะและจับฉลากแจกรางวัลมากมาย

วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 12:39

ชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่น (คะแนนสูงสุด) และรางวัล Best Boxing (สุดยอดมวยไทย) ชิงกัน 7 รุ่น มหาชนะชัยวิทยาคม มวยไทยสมัครเล่น ได้ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ครับ มวยสากลสมัครเล่น ได้ 2...

วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 12:32

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการทำสื่อให้แต่ละห้องเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562 12:28

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และการแสดงโครงงานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย

วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562 12:19

แสดงความยินดีกับเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 12:24

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมจัดอบรมตามโครงการวุฒิสภา สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการ ทั่วประเทศ

 
 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com