ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นางสายสุนีย์ สุปันนุช
ฝ่าย/กลุ่ม: บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง:
  • เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
วิทยฐานะ:
  • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
  • 086-8671102
นางสาวอินทพร ทองสุทธิ์
ฝ่าย/กลุ่ม: บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง:
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางมณีเนตร โสมเกษตรรินทร์
ฝ่าย/กลุ่ม: บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง:
  • ครูผู้ช่วย
การศึกษา:
  • ค.บ.
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์:
  • 086-2200243

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097