ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นางสุธันยานาตย์ อินชะนะ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง:
  • ครู
  • หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยฐานะ:
  • ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์:
  • 082-875-0194
นายสนธยา ไชยวิชิต
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง:
  • ครู
เบอร์โทรศัพท์:
  • 086-876-8689
นายเฉลิมชัย พันธุโน
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง:
  • ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์:
  • 096-104-5634
นายปิยะพันธ์ สุกวาท
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง:
  • ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์:
  • 082-7900151

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097