ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นายสุดใจ บุญพร
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครู
 • หัวหน้ากลุ่มสาระสุขพละศึกษา
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 087-240-2647
นายวีระชัย บุญถา
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-283-9423
นายชัชชัย ทัศนะเกษม
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์:
 • 084-476-3848
นายฎากร นามแก้ว
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ:
 • -
วิชาเอก:
 • ศษ.บ.
 • พละศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
 • 082-1255732

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097