ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นายไชยา คำแพง
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครู
 • หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา
วิทยฐานะ:
 • เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-263-5685
นางดาราพิไล คำแพง
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-277-2826
นางสุดาวดี หอมวงษ์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ูครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 085-302-7572
นางบังอร ดุมกลาง
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-283-1896
นางนิตยา ผาจำปา
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 091-675-5854
นายเวียงชัย สวัสดี
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 084-959-4403
นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครู
เบอร์โทรศัพท์:
 • 083-387-0177
นายเฉลิมนคร บุญรักษ์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • พนักงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 091-675-7277
นางสาวณิชาปวีณ์ กำแก้ว
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ:
 • -
วิชาเอก:
 • ค.บ.
 • สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
 • 082-1535884
นายวีระวุฒิ จังอิน
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง:
 • พนักงานราชการ
วิชาเอก:
 • สังคมศึกษา

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097