ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นางนงลักษณ์ ศิริชัย
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
 • หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
นางสุนทรี สุดแสน
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
นายบุญเสริม สายบัวบาน
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย มารารัมย์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
นางวัชรา พรsมจารีย์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
นางอาลร สังกษัตริย์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-876-6231
นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-054-7625
นายสมาน สุระสร
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-426-3804
นางสาวกัญชพร นาห่อม
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครู
เบอร์โทรศัพท์:
 • 088-581-4300
นางสาวสุกัญญา ไชยชนะ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ:
 • -
เบอร์โทรศัพท์:
 • 0821397409
นางสาวมัธนา กามะ
ฝ่าย/กลุ่ม: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง:
 • ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ:
 • -
วิชาเอก:
 • เคมี
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-299-3372

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097