ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เลือกฝ่าย/กลุ่ม 
ค้นหาด้วยชื่อ 
นายเสน่ห์ แสนจันทร์
ฝ่าย/กลุ่ม: ฝ่ายบริหาร
Emailsanahsanchan@gmail.com
ตำแหน่ง:
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการrพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-999-3830

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

นายพรรษา ห้องแซง
ฝ่าย/กลุ่ม: ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง:
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 089-023-9823

นายพรรษา ห้องแซง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนิพาภรณ์ กัลปดี
ฝ่าย/กลุ่ม: ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง:
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา กรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายบันเทิง สุดแสน
ฝ่าย/กลุ่ม: ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง:
 • ครู
 • รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 090-242-6776

นายบันเทิง สุดแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

นางสาวพิศสวาท ศรีเสน
ฝ่าย/กลุ่ม: ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง:
 • รักษาการรองผู้อำนวยการ
 • กลุมบริหารวิชาการ
วิทยฐานะ:
 • ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์:
 • 081-547-0356

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097