ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

              เพลงมาร์ช

      มหาชนะชัยวิทยาคม                            แหล่งอุดม มีวิชามหาศาล

แสนร่มเย็น เด่นสง่าตระการ           ปณิธานอุดมการณ์เรามั่นคง

      แดง ขาว เพริศพราว รุ่งเรืองรอง    ดั่งโซ่ทองคล้องใจ ยั่งยืนยง

เกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรี น้องพี่ทระนง       เทิดดำรงชาติศาสน์ องค์จักรี

      สุขภาพดี มีวินัย ตั้งใจศึกษา         ศรัทธา คุณธรรม นำชีวี

ปัญญาเป็นดวงแก้ว ของคนดี          มิตรไมตรีผูกพัน นิรันดร์กาล

      มหาชนะชัยวิทยาคม               เกียรตินิยม กีฬา วิชาการ

ลุ่มน้ำชี มีเพชรงาม นามกังวาน         ก้องลือขาน ตระหง่าน คู่ยโสธร

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097