ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430413
รหัส Smis 8 หลัก :
  35012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  430413
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหาชนะชัยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mahachanachaiwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านฟ้าหยาด
ตำบล :
  ฟ้าหยาด
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
   0-4579-9097
โทรสาร :
  045799097
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3/05/2506
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังชัยแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฟ้าหยาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:27:11 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097